Birlik, beraberlik ve azmin zaferi
Şubat 2005 : Damla Gazetesi