Medyadan

Stichting TON pleit voor Turks onderwijs binnen het schoolgebouw
:


Mehmet Akşit: Hollanda da Bir Türkçe Sevdalısı
28 Haziran : Zaman gazetesi, 28 Haziran 2005, Avrupa baskısı, 19. sayfa
(Röpertaj: Yusuf Alan - Basri Doğan)


Türk toplumundan tarihi adım
Mart 2005 : Merhaba Medya


İnandık, başardık
Nisan 1005 : Post gazetesi


Türkçe için ilk zafer
Mart 2005 : Post gazetesi


Birlik, beraberlik ve azmin zaferi
Şubat 2005 : Damla Gazetesi


Hollanda’daki Türkler Türkçe egitimine yeniden kavuştu
2 Şubat 2005 Hollanda Türkçe eğitim bayramı

12-18 Şubat 2005 : Dünya gazetesi


Veliler istedi oldu
2 Şubat 2005 : Milliyet gazetesi


Hollanda’da Türk velilere Türkçe anadili eğitimi müjdesi
3 Şubat 2005 : Zaman Gazetesi


Türkçe bayramı
4 Şubat 2005 : Hürriyet


“Türkçe İçin El Ele” ile ilgili televizyon programlarını sitemizden izleyebilirsiniz.
: TRT-INT


Türkçe Dersi İçin Sıcak Yaklaşım
Ocak 2005 : Merhaba

Türkçe Eğitim Vakfı için yeşil ışık: “Türkçe İçin El Ele’ye destek.

16-Aralik-2004 : Hürriyet

Türkiye ve Hollanda Eğitim bakanları Türkçe eğitimi konusunda görüş birliğine vararak bu konuda öncülük yapan Hollanda Türkçe Eğitim Vakfının önemi vurguladılar.
De deur van de brede school staat op een kier
November 2004 : Lize Bulletin (Lucia Lameiro)

Het schooljaar 2004/2005 is begonnen en met het verdwijnen van OALT maakt het onderwijs in eigen taal geen onderdeel meer uit van het reguliere lesprogramma van kinderen uit de etnische minderheidsgroepen die Nederland rijk is. Ondertussen hebben ouders van alles ondernomen om dit voor hen zo belangrijke onderwijs in eigen taal voort te zetten. Hierbij doen zich echter de nodige knelpunten voor, zoals het vinden van betaalbare leslokalen.
Kraliçe Beatrix: “Anadil önemli”
Ekim 2004 : Platform Dergisi (Ebubekir Turgut, Gazeteci)

Hollanda Kraliçesi Sayın Beatrix anadilin önemine dikkat çekti. Kimlik ve anadil arasındaki güçlü ilişkiye çeken Kraliçe Beatrix'in düşünceleri özünde Türkçe için el ele kampanyasının öngörüleri ile aynı.
Büyükelçi Tacan İldem “Türkçe için el ele kampanyası bütün anlayışların üstündedir”
: Damla gazetesi

T.C. Lahey Büyükelçisi Tacan İldem Gazetemiz Damla’ya Türkçe için ele ele kampanyası hakkında açıklamada bulundu. İldem yaptığı açıklamada “Türkçe için ele ele kampanyasını toplum içinden gelen çok değerli bir girişim olarak görüyorum. Hakikaten çığ gibi büyüyor. Ben inanıyorum ki, bu toplumun sorununa sahip çıkma irade ve heyecanı dalga dalga yayılacaktır. Çalışmalar bir hayli mesafe katetmiştir. Kurumsallaşma yönünde atılımlar vardır. Bu sivil toplum hareketini güçlü kılan, hükümet dışı bir hareket oluşu, toplumun içinden çıkmasıdır. Ancak büyükelçilik olarak sivil toplum hareketinin önünde yer almamız gibi bir şey düşünülemez. Fakat bizim elbette manevi desteğimiz vardır. Bunun Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde serpilmesi güçlenmesi temennimizdir.

Çok dillilik insanın zekâsını genç tutabiliyor
(Bilingualism May Keep the Mind Young)

14 Haziran 2004 : http://my.webmd.com/content/article/88/100087.htm (Jennifer Warner)


Gidi gidi
: (Ahmet Ali Aksan)


Tegen de stroom in
4 Aralık 2003 : http://www.levendetalen.nl/arabisch/ (Ömer Konak)

Het intrekken van de subsidie per 1 september 2004 voor OALT
(Onderwijs in Allochtone Levende Talen) onderwijs, heeft ook voor het voortgezet onderwijs consequenties.
Toch zijn er scholen die tegen de stroom in durven te gaan. Zo ook de St. Gerardus Majella Mavo in Utrecht. Menno Eekman sprak met directeur Ton van Vught en met Tom Duindam, docent Turks op die school, over hun beweegredenen.
Aansluitend op het interview een bijdrage van Ömer Konak waarin hij de geschiedenis van het onderwijs in allochtone talen schetst, bezwaar aantekent tegen de genomen beslissing en tot slot met voorstellen komt om het goede van OALT te behouden.

Het Multiculturele Voordeel
23 juni 2000 : http://home.planet.nl/~stuur013/Manifest.html

Onze samenleving is meertalig. We hebben minderheidstalen als het Fries, streektalen als het Nedersaksisch, het Limburgs en het Zeeuws, en vele 'autochtone' Nederlanders spreken een dialect of een stadstaal. De laatste vijftig jaar is er een toestroom van immigranten vanuit landen rond de Middellandse zee, zoals Spanje en Italië, en later vanuit Turkije en Marokko. Deze mensen hebben hun eigen talen en culturen meegebracht, net als de Molukkers, de Chinezen, de Surinamers en de Antillianen, en vele anderen, waaronder vluchtelingen uit tal van landen. Meertaligheid is daarmee een eigenschap van onze multiculturele samenleving geworden. Het merendeel van de inwoners van ons land wordt thuis opgevoed in een andere taal of taalvariëteit dan het standaard-Nederlands. Dat is een gegeven, niet een probleem.

De Kansen van Taal Ondersteunend Onderwijs
Subat 2003 : Gepubliceerd op www.TooN.nl (Enver Gülbaşar & Tjerk Voigt)

In dit artikel willen wij pleiten voor relatieve gelijkwaardigheid van minderheidstalen en een betere positie van het extra taalonderwijs aan allochtone kinderen in het basisonderwijs.
De onderwijsbegroting en de waan van de dag
12 Kasim 2003 : Utrechtse Nieuwsblad (Christien van Gool)

De meeste buitenlandse kinderen leren verrassend snel Nederlands en zijntweetalig. Het vreemde is echter dat er wordt verwacht dat ze hun moedertaal zosnel mogelijk vergeten - er wordt vaak zo anders aangekeken tegen Turks ofMarokkaans of Arabisch dan tegen Engels of Frans. Turks is een allochtone taal, Engels of Frans een vreemde taal - maar wat is het verschil?