KAMPANYA STICHTING-TON

Hollanda İkinci Meclisinde alınan karar doğrultusunda eski bir yasa tasarısının yeniden tartışmaya açılması veya yeni bir önerinin vatandaşlar tarafından verilmesi mümkün olabilecektir. Bu yeni yasa doğrultusunda Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı, Türkçe derslerinin ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak verilmesi için imza kampanyası başlatmıştır.

İmza kampanyasına katılabilmek için 18 yaşın üzerinde olmak ve Hollanda vatandaşı olmak gerekmektedir. Hollanda vatandaşı olan 18 yaşın üzerindeki herkesin kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz. Yasaya göre ancak 40.000 imzanın meclise teslimi sonucunda önerilen konu tartışmaya açılabilmektedir. Hedefimiz en az 50.000 imzadır. Türk toplumunun anadili konusundaki kararlılığını bu kampanyaya destek vererek göstereceğinden hiç bir kuşkumuz yoktur.

Hollanda hükümeti 2004 yılında anadili derslerini kaldırdıktan hemen sonra Almanca, Fransızca ve geçtiğimiz yıl İspanyolca derslerini seçmeli ders olarak bazı okullarda uygulamaya koymuştu. Çok dilliliğin zenginlik olduğunu düşünen Hollanda hükümetine Türkçe'nin Hollanda'da en çok konuşulan ikinci büyük dil olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Türkçe Hollanda'nın zenginliklerinden birisidir ve bu zenginliğin devam ettirilebilmesi için ilköğretim okullarında okutulmasında yarar vardır. Türkçe'nin sadece Türk çocukları tarafından değil Hollandalı çocuklar tarafından da öğrenilmesinde büyük faydalar vardır. Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesiyle ikinci en büyük dil grubu olacak olan Türkçe'nin öğretilmesinde Hollanda'nın büyük kültürel ve ekonomik menfaati vardır.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı'nın uzmanları nasıl bir Türkçe öğretimi istediklerini ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir belgeyi İkinci Meclise imzalarla birlikte teslim edeceklerdir. Bu konu partilerin meclis temsilciliklerine de teslim edilecektir.

Yasal yolları kullanarak haklarımızı geri almanın zamanı gelmiştir. Zaman eylem ve iş zamanıdır. Kampanyayı bulundukları bölgede yürütmek isteyenler Vakfımızdan form isteyebilirler:

evet@turkce-icin-el-ele.nl

Katkılarınız Türk çocuklarının Türkçesiz kalmaması için olacaktır.

HOLLANDA TÜRKÇE EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU