Hollanda Türk Toplumuna Duyurulur

Değerli Türk Toplumu Üyeleri,

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Türk çocuklarının anadili dersi alabilmeleri için her türlü çalışmayı yapmaktadır. Bu çalışmalar gönüllülük temelinde yapılmaktadır. Vakfı yöneten bilim adamları Türk çocuklarının Hollanda kültürü içinde eriyip yok olmamaları için gece gündüz bu işe emek vermektedirler. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok aşama kaydedilmiş ve 8 kentte Türkçe dersleri başlamıştır.

Çalışmalar sadece Türkçe dersleri ile de sınırlı değildir. Hollanda Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, ve Türkçe derslerinin yeniden müfredat içinde okullarda verilmesi için her türlü girişim devam etmektedir. Bugüne kadar hem Türk toplumuna hem de Hollanda mercilerine şu mesaj verilmiştir: Türkçe bizim için vazgeçilmezdir, ve her ne pahasına olursa olsun bu dersler devam edecektir. Nitekim, Hollanda Eğitim Bakanı da bizim kararlılığımızı görmüştür. Bu davanın Türk toplumunun ortak davası olduğu teyit edilmiştir. Bu davanın kahramanları çocuğunun anadili eğitimine sahip çıkan velilerimizdir.

Çalışmalarımızın bugüne kadar başarıyla yürütülmesinde Sayın Drs. Ali Durmuş’un çok ciddi emekleri olmuştur. Kendisi gönüllülük temelinde gecesini gündüzüne katmış ve Vakfımızın çalışmalarına destek olmuştur. Vakfın müdürlüğünü gönüllülük temelinde başarılı bir şekilde yürütmüştür. Çalışmalarından dolayı kendisine Vakfın yöneticileri olarak minnettarız. Ali Durmuş bey bu çalışmalarını gönüllülük temelinde sürdürmeyi istemesine rağmen, UWV kaynaklı yasal sınırlılıklardan dolayı müdürlük görevini bırakmak zorunda kalmıştır. Kendisine ödeme yapan kurum 6 aydan fazla gönüllülük temelinde çalışamayacağını belirtmiştir. Bu durum karşısında Sayın Durmuş’un yasal konumuna zarar vermemek ve kendisini korumak için müdürlük görevini bırakması uygun görülmüştür. Ancak Drs. Durmuş bundan sonra değerli deneyimlerini Vakfımızın hizmetine sunmaya başka bir alanda devam edecektir. Bundan sonra Vakfımızın Eğitim Kurulunda ciddi sorumluluk alarak, ders araç ve gereçlerinin hazırlanmasında görev alacaktır. Bu görevin çalışma koşulları farklı olduğu için her hangi bir yasal sorunla da karşılaşmayacaktır. Sayın Durmuş’a bugüne kadar Türkçe’ye verdiği hizmetlerden dolayı candan teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu