Türkçe İçin El Ele’nin başarısı Türk toplumunun haklı onurudur

Türkçe İçin El Ele’nin başarısı Türk toplumunun haklı onurudur

“Anadilimiz Türkçe bizim için vaz geçilmezdir” diyen Hollanda Türk toplumu çocuklarının kaderlerine sahip çıkma kararlılığını tüm Batı Avrupa’ya ilan etmiştir. Türkçe İçin El Ele kampanyası sadece Hollanda’daki Türk toplumuna umut değil, Almanya ve Danimarka’daki soydaşlarımıza da örnek olmuştur. Olumlu örnek olmaya, yol göstermeye de devam edilecektir.

Türkçe İçin El Ele tam anlamıyla bir sivil toplum hareketidir. Kadroları anne-babalardan ve gönüllülerden oluşmaktadır. Bu hareketi saman alevine benzetip, heyecan geçince bu hareketin de yok olacağını sananlar, destekçilerimizin artması ve çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda kurumsallaşması karşısında çok ciddi şaşkınlığa uğramışlardır. Hiç alışık olunmadığı bir şekilde ana-baba ordusunun ve gönüllü uzmanların el-ele çalışması bu şaşkınlığı artırmıştır. “Türkler bir araya gelemez, bir süre sonra dağılırlar” umutları boşa çıkmıştır. Anne-babalar kent kent örgütlenmiş ve Türkçe dersleri için somut adımlar atmışlardır. Böylece, “anne-babaları bilgilendirmek gerekir”, diyenlere de en iyi yanıtı anne-babaların kendileri vermiş oldu.

Türkçe İçin El Ele kampanyası sonucu ortaya çıkan Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı (Stichting-TON), gönüllü uzmanların hizmet ettiği bir kurumdur. Yönetim Kurulu Hollanda üniversitelerinde çalışan bilim adamlarından oluşmaktadır. Genişletilmiş Eğitim ve Öğretmenler Kurulu, Veliler Kurulu ile ülke genelinde ciddi bir yapılanma başlatılmıştır. Yapılanma henüz son şeklini almamıştır. Mevcut durumda 30 bin destekçi üyemiz ve 12 kentte alt yapımız hazırdır. Türkçe örgütlenmesi tamamlandığı zaman 50 bin aile ve binlerce öğrencinin yer aldığı dev bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu güçlü uzman-veli işbirliği bazı çevreleri rahatsız edebilir ancak hiçbir politik amacımız olmadığını buradan herkese bir kez daha ilan etmek istiyoruz.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Türk çocuklarının Türkçe öğrenmesi ve eğitimdeki başarılarının artırılması için kurulmuştur. Türkçe derslerinin ne kadar önemli olduğunu bilen okul yönetimleri ile çok somut adımlar atılmıştır. Bu gelişmeleri önlemeye yönelik her türlü girişime Türk toplumu gereken yanıtı vercektir. Bizim muhatabımız anne-babalar ve Türkçe dersi almak isteyen öğrencilerdir. Dolayısıyla eğitim kurumlarıdır. Türkçe desleri okullarda verilecektir ve hem de okulların istediği şekilde velilerin aktif katılımı ile bu yapılacaktır.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı velilerin kurumudur. Dava Türkçe davasıdır. Bu proje Türk çocuklarının eğitimde başarılarını artırma projesidir. Bu inançla olur, kendine güvenle olur, sabırla olur. En önemlisi eğitim ve dilbilimin ilkelerine uymakla olur. Velilerin desteği ve uzmanların canı gönülden çalışmaları ile bu başarılacaktır. Bu haklı ve onurlu davadan hic kimsenin veya hiçbir kurumun rahatsız olmamamsı gerekir. Türkçe için el ele verenler her durumda yollarına devam edeceklerdir. Türk toplumuna önemle duyurulur.