Türkçe İçin El Ele den halkımıza önemli duyuru

Değerli Türkçe Gönüllüleri,

Türkçe eğitiminin kurumsallaşarak sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi için Türkçe İçin El Ele kampanyası sizlerin destekleri ile gün geçtikçe büyümektedir. Bu hepimizin dilimizi yaşatma kampanyasıdır. Kesintisiz Türkçe öğretimine devam edebilmemiz için alt yapı çalışmalarımız ve örgütlenme çalışmalarımız bazı bölgelerde tamamlanmıştır. Kısa bir zamanda Hollanda Türk toplumu olarak yetkin bir Türkçe öğretim programına kavuşmuş olacağız. Kısa vadeli amaçlara dayalı hareketler başarılı olamazlar. Somut bir plan ve programa bağlı çalışmak Türkçemizin geleceği için en önemli koşuldur. Bu amaçla bu güne kadar bazı önemli adımlar atıldı:

  1. 15 Şubat tarihinde ilk çalıştayımızı yaptık. Bu çalıştayda genel amaç ve ilkelerimizi tespit ettik. Eğitim programlarının hangi esaslar üzerine kurulacağını tayin ettik.


  2. Eğitime bir an önce başlanılabilmesi için Vakıflaşmaya karar verdik. Hollanda Türkçe Eğitim Vakfını kurduk (Stichting Turks Onderwijs Nederland).


  3. Vakfımızın çalışma tüzüğünü, eğitim amaç ve ilkelerini, ulusal ve yerel organizasyon modellerini hazırladık. Bu bilgi ve belgeler İnternet sitemizden ilan edilecektir.


  4. Verilecek eğitimin en üst düzeyde olabilmesi için nitelikli eğitim-öğretim malzemesi şarttır. Ders programlarını hazırlamak üzere alanında engin deneyim sahibi meslektaşlarımızdan Eğitim Kurulunu kurduk. Bu kurul İnternet sitemizden ilan edilmiştir.


  5. Halkla ilişkiler ve Ulusal Organizasyonda en kısa zamanda ilan edilecektir. Öğretmenler Kurulunun oluşturulma çalışması başlamıştır.


  6. Değişik kentlerde “Velilerle El Ele” toplantıları yapılmıştır. Hengelo ve Tilburg’da veliler tabandan örgütlenmiş, yerel organizasyonlarını tamamlamışlardır. Ayrıca Drunen (25 Nisan), Oss (9 Mayıs), Amsterdam (16 Mayıs), Ede (30 Mayıs), Veghel’de (6 Haziran) toplantılarımızın organizasyonu tamamlanmıştır. Bu kentlerde velilerden oluşan yerel organizasyonlar özveriyle çalışmakta ve muzzam bir örgütlenme modeli ortaya koymaktadırlar.


  7. Aynı zamanda Rotterdam gibi kentlerde toplantı hazırlıkları sürmektedir.


Bazı kentlerde bir birinden habersiz olarak çalışan ve kendi başlarına Türkçe dersleri organize etmeye çalışan vatandaşlarımız olabilir. Bu gayretleri büyük bir takdirle karşılıyoruz, ancak birlikten kuvvet doğar felsefesi ile bu kardeşlerimizle irtibata geçeceğiz. Vakfımızın olanak ve kaynaklarını Türkçe öğretiminin hizmetine sunmak istiyoruz. Türkçe eğitimi imkanlarımızdan faydalanmak isteyen grup ve kuruluşları Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı ile irtibata geçmeye davet ediyoruz. Amaç Türkçe ise hep beraber, el ele çalışmak en büyük amacımız olmalıdır.

Dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak inancıyla hepinize saygılarımızı sunuyoruz.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı