Türkçe öğretiminin temel ilke ve amaçları açıklandı

Türkçe öğretiminin temel ilke ve amaçları

Türkçe İçin El Ele (TIEE) - Eğitim Kurulu

 1. Her çağdaş eğitim programında mutlaka ulaşılması gereken amaçlar vardır. Hollandaca eğitiminde var olan dil öğretim amaç ve ilkeleri Türkçe öğretim amaçlarına da uygulanacaktır. Geliştirilecek olan Türkçe öğretim müfredatında bu ilkeler gözetilecektir.

 2. Çağdaş dil eğitimi ilke ve amaçları doğrultusunda Türkçe öğretim müfredatı geliştirilecektir. Türkçe’nin ikinci dil ortamında öğretimi özel bir alandır ve Türkiye’de anadili öğretimi kapsamında kullanılan malzeme ve kitaplar burada tam anlamıyla istenilen sonuçları verememektedir. Buradaki çocukların iki dilliliğinden kaynaklanan ihtiyaçları mutlaka karşılanmalıdır. İkinci dil ortamında dil öğretiminde deneyimli uzman ve eğitimciler Türkçe öğretim müfredatını geliştirecektir. Bu alanda deneyimi kanıtlanmış uzman ve eğitimcilere görev verilecektir. Yeni öğretim araç ve gereçleri geliştirilmeden önce Batı Avrupa genelinde ve Hollanda’da geliştirilmiş olan ders kitapları incelenecek, uygun olan malzemeler değerlendirilecektir. Geliştirilecek olan müfredat aşağıdaki eğitim ve dilbilimsel ölçütleri gözetecektir:

  • Sağlıklı öz benlik gelişimi için Türk dili ve kültürü işlevsel yöntemlerle işlenecektir.


  • İçerik ve yöntem açısından iki dilli çocuklara verilmesi gereken Türkçe eğitimi hem Türkiye’deki anadili eğitiminden hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminden farklı olmalıdır. Hazırlanacak müfredat iki dilliliğin geliştirilmesine katkı sağlama amacı taşıyacaktır.


  • Öğrencilerin eğitimdeki başarılarının artırılması için kavram gelişimi ve zengin sözcük dağarcığı çok önemlidir. Kavram gelişiminin desteklenmesini amaçlayan müfredat iki dilliliğin geliştirilmesi ilkelerine dayanacaktır.


  • Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi temel hedefimizdir. Geliştirilecek olan müfredat her öğrencinin kendi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda öğrenmesini sağlar nitelikte olacaktır.


  • İkinci dilin etkisinde kalan çocuklara Türk dilinin sevdirilmesi ve Türkçe kullanımının özendirilmesi için dört dil becerisini de içeren yapısal çalışmalar sunulacaktır.


  • Ortaya çıkacak olan müfredat tüm öğretmenlerin zevkle uygulayacakları çağdaş dil öğretim yöntemlerine dayalı olacaktır.


 3. Türkçe Öğretmenlerinin seçimi ve çalışma koşulları. Türkçe öğretimi konusunda deneyimi ve donanımı olmadığı halde geçmişte bu göreve atanmış kişilerin olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra kısıtlı olanaklara rağmen muazzam işler başarmış öğretmenlerimiz de vardır. Bizim amacımız nitelikli ve öz verili öğretmenlerimizi TİEE çalışmasında istihdam etmektir. Yapılan her nitelikli işin bir bedeli vardır. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılandığı kurumsal bir çalışma modeli temel amaçtır. Bunun maddi ve yasal koşulları oluşturulmalıdır. Türkçe öğretiminin kurumsal nitelik kazanmasında öğretmenlere uygulanacak olan bir istihdam modeli şarttır. Kurulacak olan Eğitim Kurulu bu öğretmenlerin seçimi ve atanması konusundaki temel ilke ve koşulları saptayacaktır. Bu kurallar doğrultusunda, eğitim ve öğretmenler kurulu ile birlikte öğretmenlerin seçimi bilimsel ve meslekî kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Öğretmenlerin Türkiye veya Batı Avrupa’daki öğretmen okullarından mezun olması tercih sebebidir. Seçilecek tüm öğretmenler hizmet içi eğitim, seminer ve çalıştay çalışmaları gibi etkinliklerle göreve hazırlanacaktır. Öğretmenlerimiz bizim için çok önemlidir. Onlara hak ettikleri değeri mutlaka verirken, onlardan da en üst düzeyde hizmet bekleyeceğiz.

 4. Ölçme-değerlendirme. Türkçe derslerinde ulaşılması gereken amaç ve hedefler bu güne kadar belirlenmediği için herhangi bir ölçme değerlendirme de söz konusu olmamıştır. Her ders için denetleme söz konusu iken Türkçe öğretimi öğretmenlerin vicdanına bırakılmış, hiç bir kurum veya kuruluş Türkçe öğretmenlerinin verimliliğini denetlememiştir. Bizim oluşturacağımız programlarda öğrenmenin ölçülmesi temeldir. Uygulanacak olan sınavlar ulaşılması gereken hedefler doğrultusunda uzmanlar tarafından hazırlanacaktır. Her sınıf için ara yıl ve yıl sonu sınavları olacaktır. Bu sınavlar hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından bir gösterge olacaktır. Ulusal düzeyde hazırlanan testler sayesinde belirlenen eğitim hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiği tespit edilmiş olacaktır. Eksikler için çözümler önerilebilecektir. Türkçe programını başarıyla tamamlayan her öğrenciye Eğitim Müşavirliğimizden onaylı sertifika verilecektir. Ödül sistemi temel ilkemiz olacağı için yılın eğitimcisi, yılın en başarılı öğrencisi, şiir ve öykü yarışmaları gibi etkinliklerimiz olacaktır.

 5. Derslikler. Karşımızdaki en çetin konulardan birisi uygun sınıfların bulunmasıdır. Öğretimin temel öğretim kurumları çatısı altında olması bir çok yönden gereklidir:

  • Çocukların psikolojik olarak Türkçe öğretimini okulla ilgili bir etkinlik olarak görmeleri çok önemlidir. Dışlanmışlık duygusunun aşılmasındaki en önemli adım Türkçe eğitiminin çocukların okullarında yapılmasıdır.


  • Türkçe öğretiminin kurumsal niteliğinin olmasının en önemli koşulu bu eğitimin okul çatısı altında verilmesidir. Eğitim amaçlı kullanılmayan dernek, cami lokali, vb. gibi yerlerde verilen Türkçe öğretimi kurumsallaşmanın önündeki en önemli engeldir. Ayrıca Türkçe öğretiminin hiç bir dernek veya siyasi görüşün vesayeti altında kalmaması, en azından bu görüntünün bile olmaması için Türkçe öğretimi çocukların devam ettiği okullarda verilmelidir.


  • Genişletilmiş okul saatleri (bredeschooltijd) kavramı bizim okulları kullanabilmemizin en önemli yasal dayanağıdır. Bazı belediyelerde yaptığımız temaslar bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Türkçe öğretiminin kalıcı olabilmesi için bu derslerin çocuklarımızın devam ettiği okullarda verilmesi şarttır. Bunun yasal alt yapısı kapsamlı olarak araştırılacak ve bu doğrultuda adımlar atılacaktır. Aksi halde eğitime uygun olmayan yerlerde yürütülen çalışmalar bir kaç yıl içerisinde bir çok sorun doğuracak ve eğitimde derneklerin vesayeti gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Okulların kullanılması temel hedefimizdir. Bu gerçekleşmediği takdirde çözüm yolları aranacaktır.

Hollanda Eğitim bakanlığından sınıfların kullanılmasında yasal engel olmadığı öğrenilmiştir. Temel eğitim okullarındaki dersliklerin kullanılabilmesi için bir komisyon oluşturulacak ve büyük kentlerde belediyelerle görüşmeler yapılacaktır. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu sınıflar kullanıma açılacaktır.Uzun vadede sorunlarımızı çözecek olan yöntemlerden birisi de İnternet üzerinden Türkçe eğitimi sağlamaktır. Bu konu TİEE’nin gelecek planları arasında mutlaka yer alacaktır.