Birinci Türkçe İçin El Ele Genel Kurul Çalıştayı Bildirisi

Türk toplumu anadili öğretimine sahip çıkıyor

İlköğretim okullarından Türkçe derslerinin kaldırılmasına seyirci kalınamaz. Toplumsal sorumlulukla hareket eden Türkçe gönüllüleri, Birinci Türkçe İçin El Ele Genel Kurul Çalıştayında bir araya gelerek aşağıdaki kararları almışlardır.

  1. Türkçe öğretimi çocuklarımızın öz güven ve öz benlik gelişmesi açısından çok önemlidir. Türkçe öğretiminin gelecek kuşaklara sağlam bir yapıda bırakılması için kurumsallaşma gereği ortadadır. Dengeli ve düzenli bir eğitim sağlamak için Türk toplumu kendi kaynaklarını seferber etmeli, kurumsallaşmanın temellerini atmalıdır. Türkçe İçin El Ele’nin temel işlevi bu kurumsallaşmayı sağlamaktır.

  2. İlke ve kurallar çerçevesinde yapısallaşan Türkçe öğretimi kalıcı olacaktır. Kuracağımız Türkçe öğretim kurumları, eğitim ilke ve amaçları ile sınırlı olacaktır. Hiç bir siyasi, dini ve kültürel akımla ilgimiz yoktur. Bizim ideolojimiz Türkçe öğretim ilke ve amaçlarıdır. Ana-babalara güven verebilmemiz, kurumsal nitelik kazanabilmemiz için bağımsız bir eğitim kurumu olma amacı temel ilkemizdir.

  3. Oluşturacağımız eğitim kurumunun hedef kitlesi Türkçe konuşan ve öğrenmek isteyen çocuklardır, dolayısıyla da ana-babalardır. Her ne kadar anne-babaların dilek ve talepleri göz önünde bulundurulsa da öğretim programlarının hazırlanmasında eğitim ve dilbilimsel ilkeler temel ölçütler olacaktır.

  4. Türkçe öğretimi çatısı altında hiç bir türlü ayrımcılık kabul edilemez. Türkçe öğrenmek isteyen her öğrencinin kurumlarımızda ders alması sağlanacaktır. Eğitimde çoğulculuk temel ilkemizdir.

  5. Kurumlarımızın ayakta kalabilmesi için eğitim malzemelerinin hazırlanması, öğretmen seçimi, yerel kurulların oluşumu, ulusal organizasyon, halkla ilişkiler gibi tüm konularda belirleyici ilkeler saptanacak ve bu çerçevenin dışına çıkılmasına izin verilmeyecektir.

  6. Tüm çalışmalarımızda şeffaflık temel ilkemizdir. Oluşturulacak olan kurullar, çalışmaların denetlenmesi ve düzenlenmesinde demokratik ilkeler doğrultusunda sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda Türkçe İçin El Ele’nin sitesinden tüm kararlar ilan edilecek, halkın denetimine sunulacaktır.

  7. Bu güne kadar malum çevrelerin Türk toplumunu bölerek etkisizleştirme oyunlarına gelinmeyecektir. Anadilinin Hollanda’da yaşatılması yegane amacımızdır. Bu amaca sahip çıkan herkes Türkçe İçin El Ele kampanyasının da sahibidir. Siyasi, dini, etnik bölücülük yapanların bu hareketle ilgisi yoktur.

  8. Türkçe İçin El Ele Türkçe öğretiminin hizmetindedir. Bu hizmet nitelikli öğretmenlerimizle sürdürülecektir. Eğitimle ilgili temel ilke ve ölçütler sitemizde sunulmuştur.

  9. Derslerin çocukların devam ettiği okullarda verilmesi temel ilkemizdir.

  10. Türkçe İçin El Ele’ye katkı sağlamak isteyen herkese kapımız açıktır. Kampanyamızla ilgilenen tüm Hollanda kurumları ile işbirliği yapmak amaçlarımız arasındadır.

Birinci Türkçe İçin El Ele Genel Kurul Çalıştayı
15 Şubat 2004, Enschede