Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Bağış Toplama İlkeleri

Yeterli ve sürekli para akışını sağlamak için aşağıdaki ilkelere uyulacaktır:

Şeffaflık ilkeleri:

 1. Hedef şeffaflığı: Eğitim programlarına endeksli olarak, gerekli kapital, tahmini olarak Internet sitesinde sunulacaktır.


 2. Gelir şeffaflığı: Aylık zaman birimleri ile toplanan para miktarı Internet sitesinde bildirilecektir.


 3. Gider şeffaflığı: Aylık zaman birimleri ile harcanan para miktarı Internet sitesinde bildirilecektir.


 4. Kaynak şeffaflığı: Yardım yapan kişi ya da kuruluş gizlilik talebinde bulunursa yardım kaynağı açıklanmadan ancak “meblağ-yöre” olarak Internet sitesinde duyurulacaktır. Gizlilik talep edilmediyse yardım “meblağ-kişi/kuruluş-yöre” olarak duyurulacaktır. Resmi kuruluşlara yasa gereği, istenildiği zaman bütün bilgiler sunulur.


Personel ilkeleri:

 1. İdareci gönüllülüğü: Gerek vakıf gerekse yerel idare kurullarında çalışanlar Hollanda Türkçe Eğitim Vakfına hizmetlerinden dolayı kazanç sağlayamazlar. Ancak yaptıkları masrafları vakfa beyan edebilirler.


 2. Profesyonel kadro: Çalışan öğretmenlere ve vakıf müdürüne maaş verilir. Verilen maaş sözleşme çerçevesinde olur (Bak eğitim sürekliliği).


Süreç ilkeleri:

 1. Eğitimin sürekliliği: Vakıf giderleri eğitimin sürekli verilmesi amacına en uygun hale getirilecektir. Gelirler giderlerden az olduğu ve garanti alınmadığı sürece, ilgili personelin maaşları açığa orantılı olarak kısılabilir. Bu husus sözleşme kapsamında belirtilecektir.


 2. Etkinlik: Toplanan yardımlar sadece Türk dili ve kültürü eğitimi için gerekli faaliyetleri yürütme amacı için kullanılacaktır.


 3. Verimlilik: Yardım toplama ve eğitim faaliyetleri en verimli bir şekilde yürütülecektir. Bunun sağlanması için modern bankacılık ve Internet teknolojisi kullanılacaktır. Ayrıca, bilgi tabanları kurularak gerekli veriler (öğrenci, veli, okul, öğretmen, kişisel bağışlar ve ticari bağışlar, vs. ) kayıt edilecektir.


 4. Ekonomik: Masraflar mümkün olduğu kadar, eğitim kalitesini düşürmemek koşulu ile en alt düzeyde tutulacaktır. Gereksiz harcamalardan kaçınılacaktır.


 5. Tutarlılık: Yardım toplama kampanyası Genel Merkez eliyle ve yol haritasında belirtilen kurallara göre yürütülecektir. Bu kampanyada sorumluluk ve yetki vakıf yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu yardım toplama danışma kurulunu oluşturarak tavsiyesini isteyebilir.


 6. Kuralcılık: Yardımlar kişisel veya ticari olabilir. Ticari yardımlar vakıf tarafından tanımlanan reklâm kurallarına bağlı olarak kabul edilecektir. Herhangi bir ticari kuruluşla yapılacak işbirliği YK’nın belirlediği kurallar doğrultusunda olur).


 7. Kontrol edilebilirlik: Gelirler ve giderler Kontrolör denetimi altında olacaktır. Kontrolör mali kontrol görevinden başka vakıf ile ilgili herhangi bir görev yüklenemez ve vakıftan mali denetleme dışında kişisel çıkar sağlayamaz.