Türkçe için el ele

Hollanda hükümeti okullardan Türkçe derslerinin kaldırılması yönünde karar almış bulunuyor.

Türkçemiz bizim için vazgeçilmezdir!
Hollanda'da yaşayan ve Hollanda'da Türkçe eğitimi verilmesini candan arzu eden kardeşlerimizi ortak hareket etmeye davet ediyoruz! Bu davet, inancı ve politik eğilimi ne olursa olsun, Türkçeye gönül vermiş olan bütün kardeşlerimiz içindir.

Amacımız nedir?
Amacımız, bilimsel ölçütler ve ilkeler çerçevesinde, Hollanda da yaşayan çocuklarımıza en uygun Türkçe eğitimini vermek için gerekli alt yapıyı oluşturmak, eğitim programını geliştirmek ve uygulamaktır.

İlkelerimiz nedir?

Hollanda da yaşayan velilerden ricamız:
Hollanda da yaşayan velilerden, çocuklarının bulundukları yörede organize ettiğimiz Türkçe derslerine göndermelerini rica ediyoruz. Eğer o yörede henüz Türkçe dersleri verilmiyorsa velilerden, Türkçe derslerini organize etmek için gerekli ön çalışmalara katılmalarını rica ediyoruz. Bunun için bize bir e-posta atmanız yeterlidir.

Türkçeye gönül verenler:
Başarılı olmamız için birlik ve beraberlik şarttır. Türkçeye gönül veren herkesi kampanyamızı desteklemeye çağırıyoruz:

  1. Sponsor olmak: Şirketler, bize sponsor olunuz ve çocuklarımızın Türkçesiz büyümesinin önüne geçiniz.

  2. Maddi destek yapmak: Geliri ne olursa olsun bütün kardeılerimizi, maddi yardım yaparak, çocuklarımızın Türkçe öğrenmelerine destek olmaya çağırıyoruz.