Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı
Amacımız ve İlkelerimiz

Amacımız

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı'nın amacı, bilimsel ölçütler ve ilkeler çerçevesinde, Hollanda da yaşayan çocuklarımıza en uygun Türkçe eğitimini vermek için gerekli alt yapıyı oluşturmak, eğitim programını geliştirmek ve uygulamaktır.

İlkelerimiz


Aşağıda, genel, eğitim ve bağış toplama ilkelerimiz açıklanmıştır.

Genel İlkeler

 1. Kurumsallaşmak
  Türkçe öğretimi çocuklarımızın öz güven ve öz benlik gelişmesi açısından çok önemlidir. Türkçe öğretiminin gelecek kuşaklara sağlam bir yapıda bırakılması için kurumsallaşma gereği ortadadır. Dengeli ve düzenli bir eğitim sağlamak için Türk toplumu kendi kaynaklarını seferber etmeli, kurumsallaşmanın temellerini atmalıdır. Türkçe İçin El Ele’nin temel işlevi bu kurumsallaşmayı sağlamaktır


 2. Bağımsız olmak
  İlke ve kurallar çerçevesinde yapısallaşan Türkçe öğretimi kalıcı olacaktır. Kuracağımız Türkçe öğretim kurumları, eğitim ilke ve amaçları ile sınırlı olacaktır. Hiç bir siyasi, dini ve kültürel akımla ilgimiz yoktur. Bizim ideolojimiz Türkçe öğretim ilke ve amaçlarıdır. Ana-babalara güven verebilmemiz, kurumsal nitelik kazanabilmemiz için bağımsız bir eğitim kurumu olma amacı temel ilkemizdir.


 3. Bilimsel olmak
  Oluşturacağımız eğitim kurumunun hedef kitlesi Türkçe konuşan ve öğrenmek isteyen çocuklardır, dolayısıyla da ana-babalardır. Her ne kadar anne-babaların dilek ve talepleri göz önünde bulundurulsa da öğretim programlarının hazırlanmasında eğitim ve dilbilimsel ilkeler temel ölçütler olacaktır.


 4. Birleştirici olmak
  Türkçe öğretimi çatısı altında hiç bir türlü ayrımcılık kabul edilemez. Türkçe öğrenmek isteyen her öğrencinin kurumlarımızda ders alması sağlanacaktır. Eğitimde çoğulculuk temel ilkemizdir.


 5. İlkelerle dayalı olmak
  Kurumlarımızın ayakta kalabilmesi için eğitim malzemelerinin hazırlanması, öğretmen seçimi, yerel kurulların oluşumu, ulusal organizasyon, halkla ilişkiler gibi tüm konularda belirleyici ilkeler saptanacak ve bu çerçevenin dışına çıkılmasına izin verilmeyecektir.


 6. şeffaf idare uygulamak
  Tüm çalışmalarımızda şeffaflık temel ilkemizdir. Oluşturulacak olan kurullar, çalışmaların denetlenmesi ve düzenlenmesinde demokratik ilkeler doğrultusunda sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda Türkçe İçin El Ele’nin sitesinden tüm kararlar ilan edilecek, halkın denetimine sunulacaktır.


 7. Beraber hareket etmek
  Bu güne kadar malum çevrelerin Türk toplumunu bölerek etkisizleştirme oyunlarına gelinmeyecektir. Anadilinin Hollanda’da yaşatılması yegane amacımızdır. Bu amaca sahip çıkan herkes Türkçe İçin El Ele kampanyasının da sahibidir. Siyasi, dini, etnik bölücülük yapanların bu hareketle ilgisi yoktur.


 8. Nitelikli öğretmenler ile beraber
  Türkçe İçin El Ele Türkçe öğretiminin hizmetindedir. Bu hizmet nitelikli öğretmenlerimizle sürdürülecektir. Eğitimle ilgili temel ilke ve ölçütler sitemizde sunulmuştur.


 9. Okullarda eğitim
  Derslerin çocukların devam ettiği okullarda verilmesi temel ilkemizdir.


 10. Herkese açık
  Türkçe İçin El Ele’ye katkı sağlamak isteyen herkese kapımız açıktır. Kampanyamızla ilgilenen tüm Hollanda kurumları ile işbirliği yapmak amaçlarımız arasındadır.


Türkçe Öğretiminin Temel İlke ve Amaçları

 1. Her çağdaş eğitim programında mutlaka ulaşılması gereken amaçlar vardır. Hollandaca eğitiminde var olan dil öğretim amaç ve ilkeleri Türkçe öğretim amaçlarına da uygulanacaktır. Geliştirilecek olan Türkçe öğretim müfredatında bu ilkeler gözetilecektir.


 2. Çağdaş dil eğitimi ilke ve amaçları doğrultusunda Türkçe öğretim müfredatı geliştirilecektir. Türkçe’nin ikinci dil ortamında öğretimi özel bir alandır ve Türkiye’de anadili öğretimi kapsamında kullanılan malzeme ve kitaplar burada tam anlamıyla istenilen sonuçları verememektedir. Buradaki çocukların iki dilliliğinden kaynaklanan ihtiyaçları mutlaka karşılanmalıdır. İkinci dil ortamında dil öğretiminde deneyimli uzman ve eğitimciler Türkçe öğretim müfredatını geliştirecektir. Bu alanda deneyimi kanıtlanmış uzman ve eğitimcilere görev verilecektir. Yeni öğretim araç ve gereçleri geliştirilmeden önce Batı Avrupa genelinde ve Hollanda’da geliştirilmiş olan ders kitapları incelenecek, uygun olan malzemeler değerlendirilecektir. Geliştirilecek olan müfredat aşağıdaki eğitim ve dilbilimsel ölçütleri gözetecektir:


 3. Türkçe Öğretmenlerinin seçimi ve çalışma koşulları: Türkçe öğretimi konusunda deneyimi ve donanımı olmadığı halde geçmişte bu göreve atanmış kişilerin olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra kısıtlı olanaklara rağmen muazzam işler başarmış öğretmenlerimiz de vardır. Bizim amacımız nitelikli ve öz verili öğretmenlerimizi TİEE çalışmasında istihdam etmektir. Yapılan her nitelikli işin bir bedeli vardır. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılandığı kurumsal bir çalışma modeli temel amaçtır. Bunun maddi ve yasal koşulları oluşturulmalıdır. Türkçe öğretiminin kurumsal nitelik kazanmasında öğretmenlere uygulanacak olan bir istihdam modeli şarttır. Kurulacak olan Eğitim Kurulu bu öğretmenlerin seçimi ve atanması konusundaki temel ilke ve koşulları saptayacaktır. Bu kurallar doğrultusunda, eğitim ve öğretmenler kurulu ile birlikte öğretmenlerin seçimi bilimsel ve meslekî kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Öğretmenlerin Türkiye veya Batı Avrupa’daki öğretmen okullarından mezun olması tercih sebebidir. Seçilecek tüm öğretmenler hizmet içi eğitim, seminer ve çalıştay çalışmaları gibi etkinliklerle göreve hazırlanacaktır. Öğretmenlerimiz bizim için çok önemlidir. Onlara hak ettikleri değeri mutlaka verirken, onlardan da en üst düzeyde hizmet bekleyeceğiz.


 4. Ölçme-değerlendirme: Türkçe derslerinde ulaşılması gereken amaç ve hedefler bu güne kadar belirlenmediği için herhangi bir ölçme değerlendirme de söz konusu olmamıştır. Her ders için denetleme söz konusu iken Türkçe öğretimi öğretmenlerin vicdanına bırakılmış, hiç bir kurum veya kuruluş Türkçe öğretmenlerinin verimliliğini denetlememiştir. Bizim oluşturacağımız programlarda öğrenmenin ölçülmesi temeldir. Uygulanacak olan sınavlar ulaşılması gereken hedefler doğrultusunda uzmanlar tarafından hazırlanacaktır. Her sınıf için ara yıl ve yıl sonu sınavları olacaktır. Bu sınavlar hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından bir gösterge olacaktır. Ulusal düzeyde hazırlanan testler sayesinde belirlenen eğitim hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiği tespit edilmiş olacaktır. Eksikler için çözümler önerilebilecektir. Türkçe programını başarıyla tamamlayan her öğrenciye Eğitim Müşavirliğimizden onaylı sertifika verilecektir. Ödül sistemi temel ilkemiz olacağı için yılın eğitimcisi, yılın en başarılı öğrencisi, şiir ve öykü yarışmaları gibi etkinliklerimiz olacaktır.


 5. Derslikler: Karşımızdaki en çetin konulardan birisi uygun sınıfların bulunmasıdır. Öğretimin temel öğretim kurumları çatısı altında olması bir çok yönden gereklidir:


Hollanda Eğitim Bakanlığı’ndan sınıfların kullanılmasında yasal engel olmadığı öğrenilmiştir. Temel eğitim okullarındaki dersliklerin kullanılabilmesi için bir komisyon oluşturulacak ve büyük kentlerde belediyelerle görüşmeler yapılacaktır. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu sınıflar kullanıma açılacaktır. Uzun vadede sorunlarımızı çözecek olan yöntemlerden birisi de internet üzerinden Türkçe eğitimi sağlamaktır. Bu konu TİEE’nin gelecek planları arasında mutlaka yer alacaktır.

Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Bağış Toplama İlkeleri

Yeterli ve sürekli para akışını sağlamak için aşağıdaki ilkelere uyulacaktır:

Şeffaflık ilkeleri:

 1. Hedef şeffaflığı: Eğitim programlarına endeksli olarak, gerekli kapital, tahmini olarak Internet sitesinde sunulacaktır.


 2. Gelir şeffaflığı: Aylık zaman birimleri ile toplanan para miktarı Internet sitesinde bildirilecektir.


 3. Gider şeffaflığı: Aylık zaman birimleri ile harcanan para miktarı Internet sitesinde bildirilecektir.


 4. Kaynak şeffaflığı: Yardım yapan kişi ya da kuruluş gizlilik talebinde bulunursa yardım kaynağı açıklanmadan ancak “meblağ-yöre” olarak Internet sitesinde duyurulacaktır. Gizlilik talep edilmediyse yardım “meblağ-kişi/kuruluş-yöre” olarak duyurulacaktır. Resmi kuruluşlara yasa gereği, istenildiği zaman bütün bilgiler sunulur.


Personel ilkeleri:

 1. İdareci gönüllülüğü: Gerek vakıf gerekse yerel idare kurullarında çalışanlar Hollanda Türkçe Eğitim Vakfına hizmetlerinden dolayı kazanç sağlayamazlar. Ancak yaptıkları masrafları vakfa beyan edebilirler.


 2. Profesyonel kadro: Çalışan öğretmenlere ve vakıf müdürüne maaş verilir. Verilen maaş sözleşme çerçevesinde olur (Bak eğitim sürekliliği).


Süreç ilkeleri:

 1. Eğitimin sürekliliği: Vakıf giderleri eğitimin sürekli verilmesi amacına en uygun hale getirilecektir. Gelirler giderlerden az olduğu ve garanti alınmadığı sürece, ilgili personelin maaşları açığa orantılı olarak kısılabilir. Bu husus sözleşme kapsamında belirtilecektir.


 2. Etkinlik: Toplanan yardımlar sadece Türk dili ve kültürü eğitimi için gerekli faaliyetleri yürütme amacı için kullanılacaktır.


 3. Verimlilik: Yardım toplama ve eğitim faaliyetleri en verimli bir şekilde yürütülecektir. Bunun sağlanması için modern bankacılık ve Internet teknolojisi kullanılacaktır. Ayrıca, bilgi tabanları kurularak gerekli veriler (öğrenci, veli, okul, öğretmen, kişisel bağışlar ve ticari bağışlar, vs. ) kayıt edilecektir.


 4. Ekonomik: Masraflar mümkün olduğu kadar, eğitim kalitesini düşürmemek koşulu ile en alt düzeyde tutulacaktır. Gereksiz harcamalardan kaçınılacaktır.


 5. Tutarlılık: Yardım toplama kampanyası Genel Merkez eliyle ve yol haritasında belirtilen kurallara göre yürütülecektir. Bu kampanyada sorumluluk ve yetki vakıf yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu yardım toplama danışma kurulunu oluşturarak tavsiyesini isteyebilir.


 6. Kuralcılık: Yardımlar kişisel veya ticari olabilir. Ticari yardımlar vakıf tarafından tanımlanan reklâm kurallarına bağlı olarak kabul edilecektir. Herhangi bir ticari kuruluşla yapılacak işbirliği YK’nın belirlediği kurallar doğrultusunda olur).


 7. Kontrol edilebilirlik: Gelirler ve giderler Kontrolör denetimi altında olacaktır. Kontrolör mali kontrol görevinden başka vakıf ile ilgili herhangi bir görev yüklenemez ve vakıftan mali denetleme dışında kişisel çıkar sağlayamaz.